Luat Minh Khue

các tranh chấp lao động

các tranh chấp lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về các tranh chấp lao động

Giải quyết tranh chấp lao động khi không có hợp đồng lao động ?

Giải quyết tranh chấp lao động khi không có hợp đồng lao động ?
Xin chào Luật sư ! Tôi đã làm việc được 6 tháng cho một công ty dịch vụ khách sạn nhưng công ty không ký hợp đồng lao động và không chỉ riêng tôi mà tất cả nhân viên 3 chi nhánh khoảng 20 người điều như vậy. Khi công ty bố trí công việc không hợp và thời gian không ổn định nên tôi không đồng ý.