Luat Minh Khue

cách hưởng

cách hưởng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cách hưởng

Thủ tục hưởng bảo hiểm thai sản ?

Thủ tục hưởng bảo hiểm thai sản ?
Thưa luật sư, Em mang thai dự kiến tháng 5/2015 đẻ, nhưng tháng 1/2015 là em hết hợp đồng với công ty một năm. Công ty sợ phụ cấp thai sản nên khi hết hợp đồng một năm công ty không ký hợp đồng với em tiếp.