Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cách hưởng"

cách hưởng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cách hưởng.

Thủ tục hưởng bảo hiểm thai sản ?

Thủ tục hưởng bảo hiểm thai sản ?
Thưa luật sư, Em mang thai dự kiến tháng 5/2015 đẻ, nhưng tháng 1/2015 là em hết hợp đồng với công ty một năm. Công ty sợ phụ cấp thai sản nên khi hết hợp đồng một năm công ty không ký hợp đồng với em tiếp.