Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cách Tính Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần"

Cách Tính Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cách Tính Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần.

Công thức và cách tính tiền bảo hiểm một lần?

Công thức và <strong>cách</strong> <strong>tính</strong> tiền <strong>bảo</strong> <strong>hiểm</strong> <strong>một</strong> <strong>lần</strong>?
Như trên đã nêu thì em làm ở công ty được 2 năm ,(e làm từ tháng 5/2015 -chỉ làm 1 tháng ,lương cơ bản 3. 107. 500d )xog e nghĩ4 tháng rồi làm cty khác. - lương cơ bản từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2015 là 2. 942. 500d. Từ tháng 1/2016 đến hết tháng 12/2016 là 3. 317. 000d. Từ tháng 1/2017-8/2017 mức lương của e là 3. 552. 400d. .