Luat Minh Khue

cán bộ công đoàn cơ sở

cán bộ công đoàn cơ sở - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cán bộ công đoàn cơ sở

Chấm dứt hợp đồng lao động với chủ tịch công đoàn cơ sở ?

Chấm dứt hợp đồng lao động với chủ tịch công đoàn cơ sở ?
Thưa Luật sư, anh D làm việc tại Công ty A theo hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng từ 01/01/2013 đến 31/12/2014. Đến tháng 02 năm 2014 anh D được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty A, nhiệm kỳ 2014-2016 (cán bộ công đoàn không chuyên trách). Ngày 15/12/2014 Công ty A thông báo bằng văn bản chấm dứt hợp đồng lao động với anh D vào thời điểm 31/12/2014, vì hết thời hạn hợp đồng lao động giữa Công ty với anh D.