Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Có Ý Gây Thương Tích"

Có Ý Gây Thương Tích | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Có Ý Gây Thương Tích.

Tội vô ý gây thương tích

Tội vô <strong>ý</strong> <strong>gây</strong> <strong>thương</strong> <strong>tích</strong>
Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại điều 108