Luat Minh Khue

có được chia tài sản chung

có được chia tài sản chung - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về có được chia tài sản chung

Các con có thể được chia tài sản sau khi đã ly hôn ?

Các con có thể được chia tài sản sau khi đã ly hôn ?
Chào luật Minh Khuê. Tôi có vấn đề cần tư vấn. Trước đây cha mẹ tôi trước đây ly hôn không yêu cầu tòa chia tài sản. Cha tôi chỉ viết giấy tay ủy quyền toàn bộ tài sản cho tôi đứng tên. Ngoài ra còn có tiền chi trả bảo hiểm hưu trí của cha tôi. Nay cha tôi yêu cầu chia tài sản có được không ?