Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Có Được Chia Tài Sản Chung"

Có Được Chia Tài Sản Chung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Có Được Chia Tài Sản Chung.

Bố mẹ ly hôn con được chia tài sản chung của bố mẹ không?

Bố mẹ ly hôn con <strong>có</strong> <strong>được</strong> <strong>chia</strong> <strong>tài</strong> <strong>sản</strong> <strong>chung</strong> của bố mẹ không?
Em muốn hỏi: Ba của em sinh năm 1956; Mẹ em sinh năm 1960. Gần 20 mấy năm nay em đã chứng kiến cảnh Ba Mẹ không hạnh phúc vì Ba nghiện rượu hay chữi Mẹ cùng ông bà ngoại và đôi khi căn thẳng Ba đánh Mẹ. Nhà Ba Mẹ cách nhà ông bà ngoại khoảng 200m. Ông bà ngoại đã ngoài 80 tuổi không ai lo, Mẹ em tới lui chăm só.