Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "có được chia tài sản chung"

có được chia tài sản chung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề có được chia tài sản chung.

Các con có thể được chia tài sản sau khi đã ly hôn ?

Các con có thể được chia tài sản sau khi đã ly hôn ?
Chào luật Minh Khuê. Tôi có vấn đề cần tư vấn. Trước đây cha mẹ tôi trước đây ly hôn không yêu cầu tòa chia tài sản. Cha tôi chỉ viết giấy tay ủy quyền toàn bộ tài sản cho tôi đứng tên. Ngoài ra còn có tiền chi trả bảo hiểm hưu trí của cha tôi. Nay cha tôi yêu cầu chia tài sản có được không ?