Luat Minh Khue

có đi nghĩa vụ

có đi nghĩa vụ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về có đi nghĩa vụ

Bị bệnh lao nhưng đã điều trị xong thì có được miễn NVQS ?

Bị bệnh lao nhưng đã điều trị xong thì có được miễn NVQS ?
Tôi là con thương binh hạng 4/4 và đã có một người anh tham gia nghĩa vụ quân sự, vậy tôi có phải tham gia nghĩa vụ quân sự nữa không, nếu trong trường hợp tôi đã từng bị và điều trị bệnh lao màng phổi (đã điều trị xong) thì tôi có được miễn nghĩa vụ quân sự không. Mong được sự hồi đáp của luật sư. Xin trân trọng cảm ơn./.