Luat Minh Khue

có phải đăng ký kinh doanh

có phải đăng ký kinh doanh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về có phải đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh cho quán sửa xe hay không ?

Đăng ký kinh doanh cho quán sửa xe hay không ?
Thưa luật sư. Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn : Hiện nay tôi có thuê một ki ốt mở tiệm chữa xe máy nhỏ và làm được gần 10 năm rồi. Tôi cũng có đăng ký thuế ở phường và đóng thuế hàng tháng và đóng thuế môn bài mỗi năm. Tiệm tôi chỉ có mình tôi và một thợ phụ.