Luat Minh Khue

có phải thuê tư vấn khảo sát lập dự toán phương án

có phải thuê tư vấn khảo sát lập dự toán phương án - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về có phải thuê tư vấn khảo sát lập dự toán phương án

Thẩm định phương án xây lắp Công ty TNHH 1TV ?

Thẩm định phương án xây lắp Công ty TNHH 1TV ?
Thưa luật sư, Công ty em (TNHH1TV) triển khai 1 gói xây lắp, có phải thuê tư vấn khảo sát lập dự toán phương án, như vậy Công ty có thể tự thẩm định phương án trước khỉ triển khai không? hay bắt buộc phải thuê đơn vị khác thẩm định phương án (phương án quy mô nhỏ <500tr )? Xin cảm ơn luật sư.