Luat Minh Khue

có sổ đỏ

có sổ đỏ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về có sổ đỏ

Tư vấn về việc đòi chia thừa kế đất đã tách thửa có sổ đỏ

Tư vấn về việc đòi chia thừa kế đất đã tách thửa có sổ đỏ
Kính chào công ty luật Minh Khuê, Khi bố mẹ chồng tôi còn sống, đã tách đất cho vợ chồng tôi ra ở riêng và có sổ đỏ , hơn nữa, mẹ chồng tôi lúc sống chỉ kiện miếng đất bố mẹ chồng tôi ở), nhưng bây giờ 2 bác ở cùng với bố mẹ chồng đòi chia đất vợ chồng tôi đang ở (vì cho rằng đó cũng là đất của ông bà)” vậy theo luật thì việc 2 bác kiện tòa yêu đòi chia lại đất vợ chồng tôi đang ở có đúng luật không?