Luat Minh Khue

công an thành phố Hà Nội

công an thành phố Hà Nội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về công an thành phố Hà Nội

Thủ tục làm hộ chiếu tại Hà Nội

Thủ tục làm hộ chiếu tại Hà Nội
Thủ tục làm hộ chiếu tại Hà Nội: Người có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Nội thực hiện thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hà Nội.