Luật sư tư vấn về chủ đề "công chức"

công chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công chức.

Ký hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc ?

Ký hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc ?
Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê. Em là nhân viên tổ chức của một đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính. Em có vấn đề sau muốn nhờ luật sư tư vấn: Theo Luật Viên chức 2010 thì đơn vị em thuộc đối tượng áp dụng Luật này và theo quy định thì phải ký hợp đồng làm việc với viên chức, riêng các đối tượng khác (bảo vệ, bảo trì, tạp vụ,..) thì ký hợp đồng lao động.

Chuyển ngạch thì có được chuyển lương không?

Chuyển ngạch thì có được chuyển lương không?
Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê. Tôi trước đây là phó bí thư huyện đoàn. Năm 1995 được huyện ủy điều sang công tác tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện làm công tác giáo vụ và giảng viên chuyên trách của trung tâm. Năm 2010 Ban Tuyên giáo TW có quyết định chuyển Trung tâm sang đơn vị sự nghiệp của Đảng trực thuộc huyện ủy.

Có được tuyển dụng vào công chức không ?

Có được tuyển dụng vào công chức không ?
Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê! Tôi thi đậu công chức cấp xã phường năm 2014, trước khi đi làm tôi có mắc nợ 500.000.000 VND. Khi tôi về phường tập sự theo luật công chức thì một số chủ nợ có đến nơi tôi làm việc tố cáo tôi thiếu nợ không trả.

Thủ tục chứng minh là công chức?

Thủ tục chứng minh là công chức?
Tôi tham gia công tác tại xã từ tháng 2 năm 2004 (có quyết định bổ nhiệm của UBND huyện là Tài chính kế toán) và được chuyển xếp lương khi các nghị định ban hành từ 2004 đến nay.