Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "công lập"

công lập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công lập.

Phó giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập bị điều động mà không bổ nhiệm chức vụ có đúng không ?

Phó giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập bị điều động mà không bổ nhiệm chức vụ có đúng không ?
Kính thưa Luật sư, Tôi là phó giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập (phụ cấp chức vụ 0,5, thời hạn 05 năm từ 2014), trong thời gian bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo (Quyết định ngày 01/02/2016), tôi nhận được quyết định điều động viên chức sang đơn vị khác cùng Sở cùng cấp (ngày 01/04/2017) nhưng không bổ nhiệm tôi giữ chức vụ gì hết (chỉ ghi "nhiệm vụ cụ thể do BGĐ đơn vị mới phân công).