Luat Minh Khue

công tố viên

công tố viên - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về công tố viên

Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng thẩm phán và công tố viên tại Học viện Thẩm phán CHLB Đức

Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng thẩm phán và công tố viên tại Học viện Thẩm phán CHLB Đức
Năm 1968, Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các Bang của CHLB Đức lần thứ 35 tổ chức tại Bad Driburg đã thông qua Nghị quyết về công tác bồi dưỡng thẩm phán, công tố viên. Tháng 3 năm 1968, khoá bồi dưỡng ngắn hạn đầu tiên cho các thẩm phán với tên gọi “Flying Academy of Judges” đã được tổ chức. Trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị này, 40 khoá bồi dưỡng đã được lần lượt tổ chức tại các Bang. Tuy nhiên, ngay từ khi ra đời, chương trình bồi dưỡng “Flying Academy of Judges” vẫn chỉ được coi là một “giải ph