Luat Minh Khue

công ty cổ phần

công ty cổ phần - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về công ty cổ phần

Thời hiệu của kiểm soát viên khi công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ?

Thời hiệu của kiểm soát viên khi công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ?
Xin hỏi luật sư: Em làm kiểm soát viên công ty TNHH 1TV công trình đô thị BD (doanh nghiệp nhà nước), làm tới 2018 đã được 2 nhiệm kỳ, theo qui định là không quá 2 nhiệm kỳ. Cho em hỏi, tới đây công ty chuyển hình thức lên công ty cổ phần, em có tiếp tục làm thành viên của ban kiểm soát công ty cổ phần được không ? Xin tư vấn giúp em, em cảm ơn.

Tư vấn về việc giảm vốn điều lệ?

Tư vấn về việc giảm vốn điều lệ?
Kính gửi: Văn phòng Luật Minh Khuê! Em là sinh viên mới ra trường được nhận vào làm thư ký cho một công ty mới cổ phần hóa, chưa có kinh nghiệm gì cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.