Luat Minh Khue

công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên

công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên

Cách giải quyết khi công ty không nộp bảo hiểm cho nhân viên ?

Cách giải quyết khi công ty không nộp bảo hiểm cho nhân viên ?
Thưa Luật sư, xin tư vấn cho trường hợp của em như sau: Em làm nhân viên thống kê sản xuất trong công ty, đóng BHXH từ tháng 01/2005 đến tháng 12/2008. Từ tháng 01/2009 đến 30/11/2011 cty vẫn làm việc, vẫn trích tiền lương nộp BHXH nhưng công ty không đóng BHXH cho nhân viên và nợ BHXH.