Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Công Ty Nước Ngoài"

Công Ty Nước Ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Công Ty Nước Ngoài.

Được quyền thừa kế khi đang ở nước ngoài?

Được quyền thừa kế khi đang ở <strong>nước</strong> <strong>ngoài</strong>?
Câu hỏi:Hai anh em tôi là Việt kiều Pháp, mẹ mất, chỉ còn cha ở TP. HCM. Nếu cha chúng tôi làm di chúc hoặc giấy tặng (trước khi qua đời), căn nhà mà cha và chị chúng tôi đang ở anh em tôi có quyền thừa kế hoặc nhận phần tặng (nhưng không đứng tên)?

người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

 người Việt Nam định cư ở <strong>nước</strong> <strong>ngoài</strong>?
Phù hợp với xu thế hội nhập sâu rộng ở nước ta hiện nay, từ khi được ban hành, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 đã tạo lập một môi trường pháp lý bình đẳng hơn cho các nhà đầu tư - không phân biệt quốc tịch, nguồn vốn đầu tư - đều có cơ hội kinh doanh tại thị trường Bất động sản Việt Nam.