Luật sư tư vấn về chủ đề "Công Văn"

Công Văn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Công Văn.

Mẫu công văn

Mẫu <strong>công</strong> <strong>văn</strong>
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu công văn ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn

Mẫu công văn giao dịch

Mẫu <strong>công</strong> <strong>văn</strong> giao dịch
Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu công văn giao dịch để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên

Công văn 4640/TCHQ-KTTT

<strong>Công</strong> <strong>văn</strong> 4640/TCHQ-KTTT
Công văn 4640/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện Thông tư

Mẫu công văn cam kết

Mẫu <strong>công</strong> <strong>văn</strong> cam kết
việc quy định trong hợp đồng. Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu công văn cam kết hiệu đính/chỉnh sửa

Mẫu công văn ủy quyền

Mẫu <strong>công</strong> <strong>văn</strong> ủy quyền
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu công văn ủy quyền trong nội bộ công ty để Quý khách hàng tham

Lại một công văn sửa Nghị định

Lại một <strong>công</strong> <strong>văn</strong> sửa Nghị định
Sau khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (năm 2005) có hiệu lực, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hết hiệu lực thi hành. Việc thành lập doanh nghiệp có vốn của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Văn hoá mạng Trung Quốc

<strong>Văn</strong> hoá mạng Trung Quốc
đời sống xã hội, từ chính trị, đến kinh tế, đến văn hoá của nhân loại, làm thay đổi phương thức sản