Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "căn cứ đóng bảo hiểm xã hội"

căn cứ đóng bảo hiểm xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH năm 2018 ?

Các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH năm 2018 ?
Hiện nay, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội ngày càng tiệm cận đến mức tiền thực tế người lao động nhận được có tính chất tiền công, tiền lương. Từ ngày 01/01/2018, một số khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương đã bắt đầu được sử dụng để làm căn cứ xác định mức đóng BHXH.

Hướng dẫn về 08 (tám) loại tiền thưởng và phụ cấp không được coi là căn cứ đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) ?

Hướng dẫn về 08 (tám) loại tiền thưởng và phụ cấp  không được coi là  căn cứ đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) ?
Thưa luật sư , tôi có một vấn đề kính nhờ luật sư tư vấn giúp: Công ty tôi ngoài việc trả lương cho người lao động theo hợp đồng thì còn một số quy chế về thưởng như thưởng chuyên cần , thưởng sáng kiến , thưởng do hoàn thành tốt công việc, phụ cấp xăng xe , phụ cấp điện thoại ... các khoản thưởng này đều không phải căn cứ đóng BHXH .

Mức đóng bảo hiểm xã hội

Mức đóng bảo hiểm xã hội
Xin kính chào công ty luật Minh Khuê: Công ty em muốn đóng bảo hiểm cho người lao động. Kế toán trưởng lương chính 7.000.000đ (thực chi trả), trên bảng lương sau này quyết toán với cơ quan thuế là em làm lương chính là 3.000.000đ còn phụ cấp 4.000.000đ còn đóng bảo hiểm cho kế toán trưởng lấy theo lương chính là 3.000.000đ. Như vậy có được không thưa luật sư?

Căn cứ để đóng Bảo hiểm xã hội?

Căn cứ để đóng Bảo hiểm xã hội?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi như sau: Tôi làm trong công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ 70% vốn điều lệ. Trong công ty tôi có các phụ cấp ban kiểm soát, hội đồng quản trị, phụ cấp đảng, công đoàn. Vậy những khoản phụ cấp này có làm căn cứ để đóng Bảo hiểm xã hội được không?