Luat Minh Khue

căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

căn cứ đóng bảo hiểm xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Mức đóng bảo hiểm xã hội

Mức đóng bảo hiểm xã hội
Xin kính chào công ty luật Minh Khuê: Công ty em muốn đóng bảo hiểm cho người lao động. Kế toán trưởng lương chính 7.000.000đ (thực chi trả), trên bảng lương sau này quyết toán với cơ quan thuế là em làm lương chính là 3.000.000đ còn phụ cấp 4.000.000đ còn đóng bảo hiểm cho kế toán trưởng lấy theo lương chính là 3.000.000đ. Như vậy có được không thưa luật sư?

Căn cứ để đóng Bảo hiểm xã hội?

Căn cứ để đóng Bảo hiểm xã hội?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi như sau: Tôi làm trong công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ 70% vốn điều lệ. Trong công ty tôi có các phụ cấp ban kiểm soát, hội đồng quản trị, phụ cấp đảng, công đoàn. Vậy những khoản phụ cấp này có làm căn cứ để đóng Bảo hiểm xã hội được không?