Luat Minh Khue

căn cứ được hưởng thừa kế

căn cứ được hưởng thừa kế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về căn cứ được hưởng thừa kế

Tư vấn pháp luật thừa kế về hàng thừa kế thứ ba?

Tư vấn pháp luật thừa kế về hàng thừa kế thứ ba?
Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có thắc mắc mong được giải đáp: Hiện nay sổ đỏ nhà tôi do bà Hồ Thị Được cô ruột của ba tôi đứng tên. Trước đây ba tôi do bà Được nuôi và chăm sóc. Bà Được sống độc thân không chồng, con và cha mẹ anh chị em của bà Được đều chết trong chiến tranh.