Luat Minh Khue

cơ cấu công nghệ

cơ cấu công nghệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cơ cấu công nghệ

Công ty cần làm gì để chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do thay đổi cơ cấu công nghệ ?

Công ty cần làm gì để chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do thay đổi cơ cấu công nghệ ?
Thưa Luật sư, do biến động kinh tế, ảnh hưởng của các chính sách Nhà nước ban hành như: năm 2016 phải đóng Bảo hiểm trên tổng lương…. Nên công ty chúng tôi phải tổ chức lại cơ cấu, thu hẹp hoạt động kinh doanh của mình. Chính vì vậy phải cắt giảm bớt một số nhân sự làm việc không hiệu quả. Công ty chúng tôi có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và báo trước cho họ 30 và 45 ngày làm việc được không ?Xin chân thành cảm ơn Luật sư.