Luat Minh Khue

cấp GCN QSDĐ

cấp GCN QSDĐ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cấp GCN QSDĐ

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu?

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu?
Thưa luật sư! Nhờ luật sư giúp em câu hỏi như sau: Ông A được HTX Nông nghiệp cho thuê khoán hồ để nuôi trồng thủy sản từ năm 1999, hạn đến hết tháng 10 năm 2010. Nhưng thực tế diện tích hồ này được gia đình ông A ở từ năm 1991 ( Diện tích hồ trên thuộc quản lý của UBND xã).

Cấp GCN QSDĐ cho diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất?

Cấp GCN QSDĐ cho diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất?
Xin chào Luật sư: Xin Luật Sư trả lời cho tôi một câu hỏi như sau: Năm 1991 ông A khai hoang được một miếng đất sản xuất nông nghiệp (HNK) nay ông xin được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và vườn và xin cấp GCN. Về giấy tờ ông cung cấp để được cấp GCN là một tờ đơn xin cấp GCN được xác nhận của xã 1983 nhưng không nói rõ vị trí. Hiện tại ông cũng đang sử dụng một miếng đât ở gần miếng ông xin cấp GCN trên.

Tranh chấp đất nhà thờ dòng họ nên xử lý thế nào ?

Tranh chấp đất nhà thờ dòng họ nên xử lý thế nào ?
Tôi xin chào văn phòng luật sư, mong Luật sư tư vấn giúp tôi một số vấn đề như sau: Đất nhà thờ dòng họ của tôi được nhiều đời trước để lại để xây dựng nhà thờ để cúng tụng là 500m2 (Được ghi chép lại trong cuốn gia phả thừa kế của dòng họ bằng chữ hán) để thuận tiện cho việc nhang khói thờ cúng tổ tiên nên các cụ nhiều đời trước cho ông trưởng họ ở nhờ trên đất của dòng họ.)

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?
Xin hỏi luật sư. Năm 2004 tôi có nhận chuyển nhượng 1 lô đất (có nhà) và có ký hợp đồng chuyển nhượng theo Nghị định 17/1999/NĐ-CP. Hợp đồng của tôi đã được UBND xã xác nhận là đủ điều kiện chyển nhượng và nhận chuyển nhượng theo Điều 8, 9 Nghị định 17/1999 và lô đất nhận chuyển nhượng của tôi đã được UBND tiến hành kiểm tra, xác minh (có biên bản xác minh được UBND xã xác nhận).

Làm gì để hợp pháp hóa đất được chuyển nhượng ?

Làm gì để hợp pháp hóa đất được chuyển nhượng ?
Xin chào Luật Minh Khuê, Tôi có 1 vấn đề mong được tư vấn: Vợ chồng tôi hiện đang sử dụng 2 ha đất Nuôi trồng thủy sản vào mục đích nuôi tôm. Khu đất là của nhà bác tôi và đã có Thông báo cho thuê đất của UBND cấp huyện từ năm 2002, nhưng chưa được cấp GCNQSD đất.