Luat Minh Khue

cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất

cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục cấp sổ đỏ khi được nhà nước giao đất cho thuê đất!

Thủ tục cấp sổ đỏ khi được nhà nước giao đất cho thuê đất!
Kính gửi văn phòng luật sư! Kính mong luật sư tư vấn giúp gia đình tôi việc này cách đây 15 năm gia đình tôi có chuyển vào nam sống nên có trả lại đất cho xã, sau đó 5 năm thì gia đình tôi trở về, xin nhận lại đất nông nghiệp, nhưng số đất nông nghiệp của gia đình đã được xã chia cho người khác