Luat Minh Khue

cấp lại đăng ký kết hôn

cấp lại đăng ký kết hôn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cấp lại đăng ký kết hôn

Mất giấy đăng kí kết hôn ly hôn như thế nào ?

Mất giấy đăng kí kết hôn ly hôn như thế nào ?
Xin chào luật sư Minh Khuê, em muốn hỏi rằng vợ,chồng em kết hôn được 2 năm nhưng giờ vì cảm thấy không thể chung sống được với nhau nên muốn thuận tình ly hôn. Nhưng hiện tại giấy đăng kí kết hôn đã bị mất nên giờ phải làm sao ạ? Em xin cảm ơn!

Mất giấy đăng ký kết hôn ly hôn như thế nào ?

Mất giấy đăng ký kết hôn ly hôn như thế nào ?
Xin chào luật sư Minh Khuê, em muốn hỏi rằng vợ,chồng em kết hôn được 2 năm nhưng giờ vì cảm thấy không thể chung sống được với nhau nên muốn thuận tình ly hôn. Nhưng hiện tại giấy đăng kí kết hôn đã bị mất nên giờ phải làm sao ạ? Em xin cảm ơn!