Luat Minh Khue

cọc bằng gốc

cọc bằng gốc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cọc bằng gốc

Ký hợp đồng lao động phải đặt cọc bằng gốc là đúng hay sai ?

Ký hợp đồng lao động phải đặt cọc bằng gốc là đúng hay sai ?
Thưa luật sư, em đang làm việc tại một công ty tư nhân, ký hợp đồng thời hạn 1 năm và phải đặt cọc bằng gốc. Nếu trong thời hạn một năm đó mà em phá hợp đồng thì phải bồi thường 20 triệu. Còn hết hợp đồng mà muốn nghỉ việc thì phải báo trước 3 tháng.