Luat Minh Khue

cổ đông nước ngoài

cổ đông nước ngoài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cổ đông nước ngoài

Thực hiện nghĩa vụ về thuế khi có cổ đông là cá nhân nước ngoài

Thực hiện nghĩa vụ về thuế khi có cổ đông là cá nhân nước ngoài
Kính chào quý Luật sư, mong quý Luật sư vui lòng giải đáp thắc mắc của tôi như sau: Công ty tôi có 01 cổ đông A là người nước ngoài (thường trú tại Singapore). Tháng 12/2014, cổ đông A chuyển nhượng cổ phần công ty tôi cho 01 tổ chức nước ngoài B. Việc chi trả, thanh toán do tự đôi bên họ sắp xếp.