Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cổ đông tối thiểu"

cổ đông tối thiểu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cổ đông tối thiểu.

Số cổ đông tối thiểu trong công ty cổ phần?

Số cổ đông tối thiểu trong công ty cổ phần?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê. Em có 1 vài vướng mắc muốn được sự tư vấn của luật sư như sau: công ty em thành lập năm 2013, công ty cổ phần có 3 thành viên góp vốn, hiện tại đơn vị em chỉ có 2 thành viên góp vốn còn lại 1 thành viên bỏ không tham gia góp vốn.