Luat Minh Khue

cổ đông tối thiểu

cổ đông tối thiểu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cổ đông tối thiểu

Số cổ đông tối thiểu trong công ty cổ phần?

Số cổ đông tối thiểu trong công ty cổ phần?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê. Em có 1 vài vướng mắc muốn được sự tư vấn của luật sư như sau: công ty em thành lập năm 2013, công ty cổ phần có 3 thành viên góp vốn, hiện tại đơn vị em chỉ có 2 thành viên góp vốn còn lại 1 thành viên bỏ không tham gia góp vốn.