Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cử"

Cử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cử.

Việc cử người giám sát giám hộ như thế nào ?

Việc <strong>cử</strong> người giám sát giám hộ như thế nào ?
Thưa Luật sư, cho em hỏi 1 trường hợp thực tế: Tài sản chung của 8 anh em là quyền sử dụng đất (do nhận thừa kế). Ông A bị mất năng lực hành vi dân sự và có người giám hộ (theo quyết định của Tòa án). Nay, các anh em thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên và đã tiến hành tách thửa. Riêng phần của ông A thì có 200,0m2 trong tổng số 1089m2.

Trưởng thôn được bầu cử phải là Đảng viên ?

Trưởng thôn được bầu <strong>cử</strong> phải là Đảng viên ?
Địa phương tôi đang tiến hành bầu trưởng khu (trưởng thôn) nhằm tăng cường vai trò của tổ chức Đảng, và nhất thể hóa một số chức danh. Tỉnh ủy ban hành chỉ thị có nội dung yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn đảng viên có đủ tiêu chuẩn, giới thiệu để nhân dân bầu trưởng thôn, sau đó sẽ tiến hành đại hội chi bộ đảng, giới thiệu đảng viên đó để bầu

Tư vấn đền bù vốn Ngân sách Nhà nước cử đi đào tạo nước ngoài ?

Tư vấn đền bù vốn Ngân sách Nhà nước <strong>cử</strong> đi đào tạo nước ngoài ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Vào năm 2011 tôi có thoả thuận một "bản cam kết" xin học bổng theo một chương trình đào tạo tại nước ngoài sử dụng vốn Ngân sách nhà nước. Trong cam kết có viết là: cam kết phục vụ liện lục, lâu dài (ít nhất 10 năm) ngay sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Sau đó tôi đã đi học tại nước ngoài 1 năm, và về nước đợi 8 tháng mới được bố trí công việc. Nay tôi làm việc được 2 năm và do hoàn cảnh gia đình tôi muốn xin nghỉ việc.