Luat Minh Khue

cảnh sát

cảnh sát - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cảnh sát

Cảnh sát giao thông không chào, phạt có đúng không ?

Cảnh sát giao thông không chào, phạt có đúng không ?
Kính gửi luật sư công ty Luật Minh Khuê. Hôm nay khi tôi tham gia giao thông ở địa phận ĐN. Khi tôi đang lưu thông theo chỉ dẫn hướng đi thì trong dự định của tôi sẽ đi thẳng trong ngã 4 tiếp theo, nhưng khi đến ngay ngã 4 đó thì tôi mới phát hiện là đường thẳng phải trước không cho lưu thông vì đang sửa chữa, tôi rất bất ngờ trong tình huống đó, và tốc độ xe của tôi rất chậm chỉ 5km giờ.