Luat Minh Khue

ca đêm

ca đêm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ca đêm

Lương làm thêm giờ và làm vào ban đêm ?

Lương làm thêm giờ và làm vào ban đêm ?
Thưa Luật sư. Luật sư cho tôi hỏi: Làm việc từ 19h30 đến 6h00 sáng hôm sau, từ 19h30 đến 21h30 tính tăng ca của giờ làm việc bình thường(×1.5), từ 22h00 đến 6h00 sáng tính giờ làm việc ca đêm. Tính giờ tăng ca trước, giờ làm việc sau như vậy đúng hay sai ? (làm việc liên tục từ 19h30 đến 6h00 sáng). Tôi xin cảm ơn!