Luat Minh Khue

cá nhân lập di chúc

cá nhân lập di chúc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cá nhân lập di chúc

Tư vấn về việc lập di chúc ?

Tư vấn về việc lập di chúc ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Hiện tại ba má tôi muốn di chúc lại cho tôi quyền thừa kế ngôi nhà và thửa đất. Tuy nhiên vì việc đi khám sức khỏe đường xá xa xôi bất tiện cho ba má tôi nhiều do ba má tôi tuổi đã cao. Nên chỉ có ba tôi đi khám sức khỏe và bác sĩ kết luận ba tôi đủ minh mẫn để lập di chúc.