Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cá nhân nước ngoài sở hữu đất tại việt nam"

cá nhân nước ngoài sở hữu đất tại việt nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cá nhân nước ngoài sở hữu đất tại việt nam.

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngòai.

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngòai.
Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi: Tôi có quốc tịch Việt Nam, nay tôi muốn thôi quốc tịch Việt nam và nhập quốc tịch nước ngoài thì cho tôi hỏi sau khi tôi nhập quốc tịch nước ngoài rồi thì tôi có quyền được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và có được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?