Luật sư tư vấn về chủ đề "Ca Ten Cha Va Me"

Ca Ten Cha Va Me | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ca Ten Cha Va Me.

Thông tư liên tịch 50/TT-LB

Thông tư liên tịch 50/TT-LB
Hướng dẫn quản lý, cấp phát, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ dân tộc thiểu số, dân tộc Khơ Me, Chăm đặc

Chỉ thị 04/2003/CT-BTC

Chỉ thị 04/2003/CT-BTC
Về việc tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính là người dân tộc Khơ - me, Chăm cho các xã