Luật sư tư vấn về chủ đề "các bên liên danh"

các bên liên danh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề các bên liên danh.

Ký hợp đồng trong đấu thầu đối với trường hợp liên danh

Ký hợp đồng trong đấu thầu đối với trường hợp liên danh
Xin chào Luật sư, luật sư vui lòng tư vấn giúp mình thắc mắc sau: Trong lúc làm hồ sơ đấu thầu, mình có liên danh với một đon vị khác và trong thỏa thuận liên danh ghi rõ là bên đứng đầu liên danh thực hiện 51% và 49% là bên không đứng đầu liên danh.