Luật sư tư vấn về chủ đề "các chi phí trừ vào lương"

các chi phí trừ vào lương | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề các chi phí trừ vào lương.

Các khoản chi phí bị khấu trừ vào lương ?

Các khoản chi phí bị khấu trừ vào lương ?
Chào luật sư công ty Luật Minh Khuê, tôi có một số vấn đề liên quan đến tiền lương mong được luật sư tư vấn. Tôi làm việc ở công ty được 03 năm, có tham gia đóng BHXH đầy đủ. Tôi được biết trong năm 2016, pháp luật có điều chỉnh chính sách đóng BHXH mới. Vậy tôi hỏi các khoản BHXH tôi phải trích ra từ lương của tôi là bao nhiêu ? Tôi chân thành cảm ơn !​