Luật sư tư vấn về chủ đề "các loại hình công ty"

các loại hình công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề các loại hình công ty.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần
Trong quá trình hoạt động, điều hành Công ty, bà A thực hiện theo ý chí cá nhân, không tổ chức họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, không công khai tài chính, chi tiêu không hợp lệ, làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư dự án.

Tư vấn thủ tục thành lập công ty dược phẩm ?

Tư vấn thủ tục thành lập công ty dược phẩm ?
Kính thưa Luật sư!Tôi đang có một vấn đề cần nhờ Luật sư trợ giúp tư vấn thủ tục thành lập công ty dược phẩm. Tôi đang có đối tác nước ngoài muốn mở 1 công ty về dược phẩm, xin nhờ Công ty Luật Minh Khuê tư vấn giúp tôi.