Luat Minh Khue

các loại thuế khi thành lập doanh nghiệp

các loại thuế khi thành lập doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về các loại thuế khi thành lập doanh nghiệp

Hỏi về quy định của pháp luật thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ?

Hỏi về quy định của pháp luật thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Mong Luật sư tư vấn một số thắc mắc của tôi như sau: Sau khi thành lập hộ kinh doanh cá thể thì mình phải chịu những loại thuế nào? Sau bao nhiêu thời gian kể từ khi mua hóa đơn thuế, phải lên cơ quan trình báo khai thuế? có phải chịu thuế cho số hóa đơn đó không? Thuế được tính như thế nào với hộ kinh doanh cá thể ?