Luật sư tư vấn về chủ đề "Các loại thuế mà hộ gia đình cá nhân phải nộp"

Các loại thuế mà hộ gia đình cá nhân phải nộp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Các loại thuế mà hộ gia đình cá nhân phải nộp.

Làm xưởng mộc có phải nộp thuế không ?

Làm xưởng mộc có phải nộp thuế không ?
Thưa luật sư. tôi có 1 xưởng mộc nhỏ, hiện tại tôi đang nhận thi công lại của khách (cùng sống trong làng xóm) theo hình thức khoán công. Tức là tôi bỏ công sức mình ra để làm nên sản phẩm cho họ. Còn nguyên vật liệu là của chủ nhà.

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...