Luật sư tư vấn về chủ đề "các loại thuế phải nộp của doanh nghiệp"

các loại thuế phải nộp của doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề các loại thuế phải nộp của doanh nghiệp.

Nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp hiện nay

Nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp hiện nay
Pháp luật thuế từ ngày hình thành cho tới nay đã được sửa đổi bổ sung rất nhiều để phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển của đất nước, đảm bảo cân bằng lợi ích giữa nhà nước và người nộp thuế. Doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế là thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh – bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, vừa có lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đem lại các lợi ích cho người khác, cho đất nước, xã hội, thì đó là hành động có đạo đức.

Đóng thuế với việc mua phần mềm của nước ngoài

Đóng thuế với việc mua phần mềm của nước ngoài
Công ty em chuẩn bị mua phần mềm của nước ngoài- là một tổ chức, không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, do đó công ty em xác định là nộp thuế thay. Theo hợp đồng hai bên thì Tổng giá trị hợp đồng là 100 USD, trong đó giá trị phần mềm là 80USD, công lắp đặt là 20USD.Công ty em xác định Phần mềm sẽ chịu thuế TNDN là 10%,

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Rủi ro khi nhờ người khác đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nhờ một chủ thể khác thay mình đứng tên trên GCNQSDĐ, điều này đã làm phát sinh rất nhiều tranh chấp và khó chứng minh được nguồn chứng cứ. Trong ...