Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "các thông tin được coi là bí mật kinh doanh"

các thông tin được coi là bí mật kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề các thông tin được coi là bí mật kinh doanh.

Có thể khởi kiện việc làm lộ bí mật kinh doanh của Công ty hay không ?

Có thể khởi kiện việc làm lộ bí mật kinh doanh của Công ty hay không ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Công ty chúng tôi hiện có một trường hợp tham gia học cao học tự túc (gọi là A), trong quá trình học có làm đề tài tốt nghiệp về Công ty, đồng thời có một người bạn cùng lớp người này cũng làm về Công ty chúng tôi (gọi là B), nhưng không liên hệ xin số liệu của Công ty.