Luật sư tư vấn về chủ đề "các tổ chức kinh tế"

các tổ chức kinh tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề các tổ chức kinh tế.

Quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước.

Quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước.
Luật sư cho tôi hỏi, công ty tôi là công ty 100% vốn trong nước thì công ty của tôi có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình hay không? Và sau này nếu công ty tôi có nhu cầu muốn chuyển nhượng lại cho cá nhân hoặc tổ chức khác thì có gặp khó khăn gì không?

Thu nhập tăng thêm của Đảng viên có phải trích 1% để đóng đảng phí không ?

Thu nhập tăng thêm của Đảng viên có phải trích 1% để đóng đảng phí không ?
Kính chào luật sư, tôi có việc muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: tôi muốn biết cách tính % đảng phí đối với đảng viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp ? Tôi xin cảm ơn! Căn cứ Công văn số 266-CV/VPTW/nb ngày 5-3-2012, về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW, ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Ðảng về thực hiện chế độ đảng phí thì:

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính lĩnh vực đất đai

Hiện nay tranh chấp đất đai đang là một trong những tranh chấp mang tính nổi trội, một trong số đó là có tranh chấp giữa người dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi quyền sử dụng đất. ...