Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cách đóng dấu"

cách đóng dấu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cách đóng dấu.

Cách thức đóng dấu giáp lai một cuốn hồ sơ như thế nào thì hợp lệ ?

Cách thức đóng dấu giáp lai một cuốn hồ sơ như thế nào thì hợp lệ ?
Chào luật sư, Cho tôi hỏi cách thức đóng giáp lai một cuốn hồ sơ: Khi đóng giáp lai một cuốn dự toán mà ở giữa là những tài liệu tham khảo chẳng hạn những bảng báo giá, người đóng giáp lai nói rằng những tài liệu tham khảo này không giáp lai mà gấp phần này vào trong và giáp lai nguyên các trang còn lại, tức con dấu nằm một nửa phía trước, một nửa phía sau ngăn cách ở giữa con dấu là những trang không cần giáp lai.

Văn thư có được tự đóng dấu của Công ty?

Văn thư có được tự đóng dấu của Công ty?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Luât sư cho biết văn thư có được tự đóng dấu Công ty lên chữ ký của thư ký Hội đồng Quản trị trong văn bản do thư ký soạn theo yêu cầu của HĐQT không?