Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cách đóng dấu"

cách đóng dấu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cách đóng dấu.

Văn thư có được tự đóng dấu của Công ty?

Văn thư có được tự đóng dấu của Công ty?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Luât sư cho biết văn thư có được tự đóng dấu Công ty lên chữ ký của thư ký Hội đồng Quản trị trong văn bản do thư ký soạn theo yêu cầu của HĐQT không?

Mang con dấu từ nước ngoài về Việt Nam sử dụng ?

Mang con dấu từ nước ngoài về Việt Nam sử dụng ?
Thưa luật sư, "Công ty tôi ở Mỹ chuẩn bị ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh với một doanh nghiệp Việt Nam nên chúng tôi dự định mang con dấu vào Việt Nam sử dụng. Xin cho biết, chúng tôi phải làm những thủ tục gì?" (Davit, Ohio, Mỹ)