Luật sư tư vấn về chủ đề "cách đóng dấu"

cách đóng dấu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cách đóng dấu.

Hướng dẫn cách đóng dấu giáp lai, dấu treo quy định mới 2022

Hướng dẫn cách đóng dấu giáp lai, dấu treo quy định mới 2022
Mục đích của việc đóng dấu giáp lai hay người đại diện ký các trang (hoặc đánh số trang) là nhằm đảm bảo tất cả các tài liệu pháp lý (hợp đồng, hồ sơ...) không bị thay thế, sửa đổi khi chưa có sự chấp thuận của người có thẩm quyền ký kết. Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể: