Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cach Dung Afraid"

Cach Dung Afraid | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cach Dung Afraid.

Cách dùng afraid

Cách dùng <strong>afraid</strong>
I'm afraid - tôi e rằng - có tới ít nhất bảy cách dùng khác nhau với tính từ 'afraid

Phân biệt Scared và Afraid

Phân biệt Scared và <strong>Afraid</strong>
Trước hết phải khẳng định với bạn rằng đây này là 3 từ đồng nghĩa (synonyms) – đều có nghĩa là sợ, vì vậy trong một số trường hợp 3 từ này có thể dùng thay thế cho nhau.