Luật sư tư vấn về chủ đề "Cách dùng afraid"

Cách dùng afraid | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cách dùng afraid.

Cách dùng afraid

Cách dùng afraid
I'm afraid - tôi e rằng - có tới ít nhất bảy cách dùng khác nhau với tính từ 'afraid' này!; Nghĩa thông dụng nhất của từ 'afraid' là nghĩa mà tôi vừa đưa ra trong ví dụ trên - đó là khi chúng ta muốn nói với ai đó một cách lịch sự một điều gì đó có thể khiến người kia buồn hay thất vọng hay khó chịu hoặc lo lắng.