Luật sư tư vấn về chủ đề "Cách dùng normal"

Cách dùng normal | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cách dùng normal.

Cách dùng normal, ordinary và usual như thế nào?

Cách dùng normal, ordinary và usual như thế nào?
Có khá nhiều từ trong tiếng Anh có nghĩa giống nhau nhưng cách dùng lại và những từ đó chúng thương gây lúng túng cho người học tiếng Anh. Normal và Ordinary có nghĩa giống nhau còn usual có nghĩa hơi khác một chút so với 2 từ còn lại.