Luat Minh Khue

Cách dùng people

Cách dùng people - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Cách dùng people

Cách dùng person và people

Cách dùng person và people
Một số danh từ có dạng số nhiều bất quy tắc, chẳng hạn: child - children. Và person là một trong những danh từ như vậy. People trên thực tế là dạng số nhiều của danh từ person. Vì thế chúng ta nói về một người - one person, và hai người - two people.