Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cach Dung Person"

Cach Dung Person | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cach Dung Person.

Cách dùng person và people

Cách dùng <strong>person</strong> và people
Một số danh từ có dạng số nhiều bất quy tắc, chẳng hạn: child - children. Và person là