Luật sư tư vấn về chủ đề "Cách dùng sở hữu cách"

Cách dùng sở hữu cách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cách dùng sở hữu cách.

Cách dùng sở hữu cách

Cách dùng sở hữu cách
Trong tiếng Anh, chúng ta có thể dùng danh từ để bổ nghĩa cho một danh từ khác. Vì thế chúng ta có thể nói a computer expert - một chuyên gia máy tính.