Luat Minh Khue

Cách dùng từ Like

Cách dùng từ Like - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Cách dùng từ Like

Cách dùng từ Like

Cách dùng từ Like
Like là một từ khá phổ biến và cũng có nhiều ý nghĩa trong tiếng Anh. Like có thể được sử dụng như một động từ hoặc như một giới từ. Trong bài viết này, Global Education muốn giới thiệu 4 câu hỏi với like thường gặp trong tiếng Anh rất dễ gây nhầm lẫn cho người học.