Luật sư tư vấn về chủ đề "kê khai thuế"

kê khai thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kê khai thuế.

Thuế thu nhập cá nhân là gì (P2) ? Pháp luật hiện hành quy định như nào về thuế thu nhập cá nhân ?

Thuế thu nhập cá nhân là gì (P2) ? Pháp luật hiện hành quy định như nào về thuế thu nhập cá nhân ?
Xuất phát từ nhu cầu tài chính của Nhà nước, cũng như là một công cụ để Nhà nước quản lí và điều tiết các hoạt động kinh tế - xã hội, thuế thu nhập đã ra đời để đáp ứng các yêu cầu này. Trong hệ thống thuế của các nước, thuế thu nhập, điển hình là thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế quan trọng.

Chuẩn mực kế toán bất động sản đầu tư của doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán bất động sản đầu tư của doanh nghiệp
​Chuẩn mực kế toán bất động sản đầu tư của doanh nghiệp (chuẩn mực số 05) ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây.

Cách hạch toán tài khoản 111 (tiền mặt) theo Thông tư 200

Cách hạch toán tài khoản 111 (tiền mặt) theo Thông tư 200
Luật Minh Khuê hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 111 - tiền mặt theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ.

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 343 - trái phiếu phát hành

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 343 - trái phiếu phát hành
Tài khoản 343 chỉ áp dụng ở doanh nghiệp có vay vốn bằng phương thức phát hành trái phiếu. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình phát hành trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi và tình hình thanh toán trái phiếu của doanh nghiệp.

Làm mất hoá đơn bị xử phạt như thế nào ?

Làm mất hoá đơn bị xử phạt như thế nào ?
Nối tiếp nội dung các bài viết về tổng hợp mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hoá đơn, công ty Luật TNHH Minh Khuê chọn lọc các câu hỏi từ bạn đọc có cùng chủ đề về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về hoá đơn.

Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế
Ngày 03/12/2020 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư số 105/2020/TT-BCT hướng dẫn các quy định về hoạt động về đăng ký thuế, sửa đối bổ sung cho Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/01/2021 thay thế thông tư 95/2016/TT-BTC. Tải phụ lục thông tư 105/2020/TT0BTC tại đây

Xử phạt vi phạm hành chính hành vi trốn thuế, và hành vi vi phạm về thuế liên quan đến ngân hàng

Xử phạt vi phạm hành chính hành vi trốn thuế, và hành vi vi phạm về thuế liên quan đến ngân hàng
Nhóm các hành vi vi phạm về thuế trong bài viết dưới đây bao gồm Hành vi trốn thuế, Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, Hành vi vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế và hành vi vi phạm của

Tăng/giảm thuế suất xuất khẩu một số mặt hàng theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu

Tăng/giảm thuế suất xuất khẩu một số mặt hàng theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về tăng/giảm thuế suất xuất khẩu một số mặt hàng theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu ....

Vi phạm về thời hạn đăng ký thuế bị xử phạt như thế nào ?

Vi phạm về thời hạn đăng ký thuế bị xử phạt như thế nào ?
Công ty Luật Minh Khuê tổng hợp, biên tập một số câu hỏi cùng chủ đề về vi phạm hành chính về thuế từ email của quý bạn đọc gửi về. Căn cứ pháp lý được trích dẫn trong bài viết là nghị định số 125/2020/NĐ-CP - Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn

Khái niệm và đặc điểm thuế tiêu thụ đặc biệt

Khái niệm và đặc điểm  thuế tiêu thụ đặc biệt
Các văn bản pháp luật hiện hành quy định về thuế TTĐB bao gồm: + Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008. + Nghị định 26/2009NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quy định chung về tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

Quy định chung về tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng
Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 223 Chương XVIII Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 12/2017/QH14 ngày 26/06/2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự)

Hướng dẫn hồ sơ khoanh nợ thuế đối với người nộp thuế giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn hồ sơ khoanh nợ thuế đối với người nộp thuế giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh
Nghị quyết 94/2020/QH14 quy định các đối tượng được khoanh nợ, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trong đó người nộp thuế giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh. Luật Minh Khuê tư vấn hồ sơ đề nghị khoanh nợ thuế đối với các đối tượng này trong bài viết dưới đây.

Trường hợp nào bị hủy khoanh nợ tiền thuế? Thủ tục hủy khoanh nợ tiền thuế như thế nào?

Trường hợp nào bị hủy khoanh nợ tiền thuế? Thủ tục hủy khoanh nợ tiền thuế như thế nào?
Khoanh nợ là việc thực hiện chưa thu nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế và không tính tiền chậm nộp đối với số nợ tiền thuế được khoanh nợ. Theo quy định tại Thông tư 69/2020/TT-BTC sẽ hủy khoanh nợ đối với một số đối tượng. Tìm hiểu cụ thể trong bài viết sau đây:

Hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế đối với người nộp thuế bị thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ

Hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế đối với người nộp thuế bị thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ
Người nộp thuế bị thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ là một trong những đối tượng được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Luật quản lý thuế năm 2019. Luật Minh Khuê hướng dẫn hồ sơ đề nghị khoanh nợ tiền thuế đối với đối tượng này.