Luật sư tư vấn về chủ đề "cách phân phối lợi nhuận"

cách phân phối lợi nhuận | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cách phân phối lợi nhuận.

Cách phân phối lợi nhuận trong công ty TNHH 1 thành viên ?

Cách phân phối lợi nhuận trong công ty TNHH 1 thành viên ?
Kính chào Luật sư! Tôi có một vài thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Công ty A là doanh nghiệp tại nước ngoài có bà X là giám đốc (Công ty TNHH MTV tại nước ngoài) Công ty A quyết định đầu tư sang Việt Nam thành lập công ty B (100% vốn của công ty A chuyển sang) và bà X cũng giữ luôn chức vụ chủ tịch tại Công ty B. Công ty B cũng là cong ty TNHH MTV.